پروفایل

محتوای صفحه اصلی

- يدک توربو (4 عددي)


۲- يدک زنانه ونوس


۳- يدک فيوژن پاور


۴- يدک فيوژن


۵- ژيلت تکي BLUE II


۶- ژيلت تکي ساتين کر زنانه


۷- زير بغل دانه دار


 ۸- ست فيوژن (سه تکه)


 ۹- شامپوي موي سر


 ۱۰- ادکلن  100 ml


۱۱- افتر شيو


۱۲- ژل اصلاح فيوژن کوچک


۱۳- کرم ژل ريش


۱۴- فرچه ريش


۱۵- BLUEII  ۶ عددي


۱۶- MACH3 پاور


۱۷- فيوژن پاور


۱۸- ست فيوژن+کيف+ژل اصلاح + افترشيو مايع


۱۹- ست افترشيو مايع + اسپري زير بغل


۲۰- ست فيوژن پاور+يدک 4عددي فيوژن پاور


۲۱- ست فيوژن پاور،ژل فيوژن وکيف ژيلت


۲۲- ست BLUE3 ،کف ريش و اسپري زير بغل


۲۳- ست فيوژن پاور و يدک MACH3


۲۴- ست فيوژن و ژل اصلاح فيوژن


۲۵- ست MACH3 + ژل اصلاح

 |